Quote

Սիլվա Կապուտիկյան. Սիրիր, ինչպես կամ…

Tags

,

Քեզ պիտի գաղտնիք բացեմ ես հիմա,
Ես կգամ քեզ մոտ –
Գուցե խենթացած սիրուց ու բախտից,
Գուցե խստադեմ, մռայլ, ինչպես մահ,
Մինչ ոսկորներս հոգնած աշխարհի
Սևից ու ստից:
Սակայն իմացիր,
Երբեք ես չեմ գա քեզ մոտ դիմակով.
Կգամ ինչպես կամ –
Սիրիր, ինչպես կամ – Continue reading

Advertisements

What does Gorky’s “The Artist and His Mother” mean to me

Tags

,

“The Artist and His Mother” by Arshile Gorky, one of the most influential figures in expressionism, a survivor of the Armenian Genocide.

The Artist and His Mother-Arshile GorkyThe photo at the left sight is the only image from artist’s childhood taken at a studio in Van before 1912.The photograph was aimed to be sent to Gorky’s absent father. Gorky worked at the painting at the right sight for ten years, yet, leaving it “unfinished”… Continue reading

Աշխատանք տեքսի հետ. 25 խորհուրդ գրողներից

Tags

typewriter-prop-and-vintage-cameras-800x5551.Այն մասին, որ պարզապես անհրաժեշտ է նստել և գրել

Ծրագրավորելու անհրաժեշտություն չկա, անհրաժեշտ է պարզապես գրել: Հարցը նրանում է, որ պետք է գրել ու ոչ թե երազել գրելու մասին: Սա է միակ ճանապարհը սեփական ոճ ստեղծելու:

Ֆիլլիս Դորոտի Ջեյմս՝ անգլիացի գրող, «ժամանակակից Ագաթա Քրիստի»

2Այն մասին, որ անհրաժեշտ է սկսել ավելի վաղ, քան դուք պատրաստ կլինեք

Որքան ավելի երկար ենք այս ու այն կողմ անում՝ «պատրաստ լինելու համար», այնքան ավելի ու ավելի շատ էներգիա ենք կորցնում: Մեր ներքին Դիմադրությանը դուր է գալիս, երբ հապաղում ենք, չափազանց երկար պատրաստվում: Եվ, ի պատասխան, անհրաժեշտ է պարզապես առաջ նետվել ու սկսել:

Ստիվեն Պրեսսֆիլդ՝ ամերիկացի սցենարիստ և գրող Continue reading

Susan Sontag on Love: Illustrated Diary Excerpts

Tags

Reposting this interesting stuff. Credits see below. 

The recently released volume of Susan Sontag’s diaries, As Consciousness Is Harnessed to Flesh: Journals and Notebooks, 1964-1980(public library), is a treasure trove of insight — on writing, on censorship, on aphorisms — from the deepest corners of one of the greatest minds in modern history. But besides her extraordinary intellect, what made Sontag a force of nature was also her complex and ever-evolving emotional perception, brimming with extreme self-awareness and keen reflection on her relationships with others. Continue reading